SF Grei

Informasjon

Informasjon

Fra januar 2017 vil Grei Fotball starte opp et fotballakademi der målet er å kunne tilby et godt og tilpaset fotballtilbud til alle deltakerne - hele året. Akademiet retter seg like mye mot jentene som mot guttene, og er først og fremst et tilbud for spillere i alderen 6-12 år. Gjennom kvalifiserte trenere og spillere fra våre eldste lag i klubben og tydelige treningsplaner for alle treningsgrupper vil vi kunne tilby høy kvalitet og flere treninger per uke for deltakerne. Deltakerne vil også få rabattert pris ved deltakelse flere ganger i uka. Målet vårt er helt enkelt å få med flest mulig! Mer om dette lenger ned.

Videre har akademiet en målsetting om å:

 • Tilby treningsøkter i mindre treningsgrupper, tilpasset spillerens nivå. Dette mener vi er den beste måten å se hver enkelt spiller og dermed kunne tilby god oppfølging, både teknisk, taktisk og sosialt. Dette skal vi oppnå blant annet gjennom små treningsgrupper: Ca. 10 spillere per trener (treningsgruppe) og 6 keepere per keepertrener (treningsgruppe).
 • Erstatte vårt tidligere akademi, der man i langt større grad forholdt seg til store treningsgrupper på få trenere.
 • Bli en del av Telenor Xtra – Fotballfritidsordningen. Dette er en fremtidig målsetting for akademiet vårt, som vi håper å realisere i nær fremtid.
 • Gi flere av våre yngste spillere muligheten til å trene på Greibanen. Per i dag er det stort sett kun spillere fra 11 år og oppover som får bruke banen i ukedagene.
 • Gi spillere muligheten til å prøve seg både som keeper og utespiller, og kombinere dette dersom det er ønskelig.
 • Tilby treningshospitering med eldre spillere og tilby jentene treningshospitering med guttene.

Treningsdag: Mandag – fredag (unntaket er skolens ferier - I sommerferien vil det arrangeres to fotballskoler på Grei, mens en ny fotballskole starter opp i høstferien!)

 • Ved å klikke seg inn på aktuell påmelding kan man melde seg på de dagene i uka man selv ønsker. Dette finner du under påmelding (skriv inn hvilke dager du ønsker).
 • Akademiet vil endre struktur i sesong (april – juni og august – oktober), slik at treningsdagene til et årskull legges på andre dager enn kampdag, i hvert fall så langt det går, og dermed unngår kollisjoner. I den grad det er mulig skal akademiet tilstrebe å legge treningsdager på andre dager enn lagtreninger.
 • Påmeldingsinfo finnes alltid på vår hjemmeside, til høyre på siden eller under "påmelding".
 • I vinterhalvåret melder man seg på måned for måned (november - mars)
 • I sommerhalvåret melder man seg på for hver periode:
  • Vår: april - juni
  • Høst: september - oktober

Tidspunkt: Kl. 14.30 - 16.00

 • Fasiliteter innendørs på Grei vil være åpent fra kl. 14.00, for at flest mulig spillere kan gå rett fra skolen. Her vil spillerne også kunne spise medbrakt lunsj, inne eller ute. På vinterstid vil vi alltid benytte fasilitetene innendørs, for oppbevaring av tøy, muligheten for å spise/drikke etter trening etc.
 • Vi vil oppfordre foreldre til å avtale med hverandre eller med eldre spillere på samme skole vedrørende å følge de yngste spillerne opp til trening, dersom dette er hensiktsmessig. I fremtiden vil det kunne foreligge busstransport eller transportavtaler med skolene.

Sted: Greibanen

 • På vinteren vil Kalbakken kunstgress kunne benyttes som treningsarena, pga. at Greibanen ikke er tiltenkt å holde vinteråpent. Dette gjelder trolig ikke for 2017.
 • Tilpasninger/justeringer på vinteren vil alle deltakere få beskjed om i god tid.

Treningsinnhold

 • Individuelt tilpasset ferdighetstrening første halvdel av treningen
 • Fokus på kamplikhet i treningssituasjon gjennom spillsituasjoner i 3v3 eller over- og undertallspill
 • Spill 3v3 - 5v5 siste 30-40 min. Egne skuddøvelser med jevne mellomrom
 • Øktene ledes av skolerte trenere i Grei Fotball og spillere fra klubbens A-lag.
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift