SF Grei

Medlemsavgift

Medlemsavgift

For å delta på aktiviteter i Grei-regi må du være medlem av SF Grei. Medlemsavgiften faktureres fra Greis administrasjon i januar hvert år.

Det er også mulig å støtte Grei ved å være et passivt medlem - det vi kaller "støttemedlem". Dette koster det å være medlem i SF Grei:

Alder

Medlemsavgift

Kommentar

Aktiv utøver t.o.m. det året medlemmet fyller 16 år

350 kr

Gjelder alle medlemmer

Aktiv utøver f.o.m det året medlemmet fyller 17 år og oppover

450 kr

Gjelder alle medlemmer

Familiekontingent for utøvere, foreldre og søsken

700 kr

Betinger at et av de registrerte familiemedlemmene er 20 år eller yngre

Passivt medlem – «Støttemedlem»

250 kr

 

 

I tillegg til medlemsavgiften betaler hver aktive utøver i Grei en treningsavgift til den sportslige avdelingen som utøveren tilhører. Denne avgiften varierer etter alder, med 800 kr for de yngste og deretter en gradvis stigning inn mot ungdomsfotballen (fra 13 år og oppover). For de yngste går denne avgiften primært til å dekke utstyr, seriespill og cuper, mens de eldre spillerne også må dekke baneleie på vinteren og utgifter til trenere. Grei Fotball arbeider for å holde deltakeravgiftene så lave som mulig, uten at det skal gå på bekostning av tilbudets kvalitet, for å sikre et godt tilbud til alle barn og unge. Mer om treningsavgiften finnes under eget punkt.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift