SF Grei

Trenerveilederen

Trenerveilederen

Grei Fotball deler NFFs oppfatning om at gode trener skaper gode spillere, med vekt på blant annet både ferdigheter og sosiale egenskaper. God trenerutvikling blir derfor avgjørende for god spillerutvikling, go Grei Fotball har derfor utviklet "Trenerveilederen" som et skritt og ledd i den utviklingen. Planen er til for å bistå klubbens trenere, med særlig vekt på barnefotballen. Den baserer seg på NFFs trenerutvikling og trenerkurs, og skal kunne gi mange svar, i det minste råd, om hvordan man kan drive god fotballaktivitet med barn og unge, både for de som er kommet lengst i sin utvikling og for de som nettopp har startet. Grei Fotball er svært interessert i tilbakemelding om planen, med spørsmål og/eller punkter man ønsker konkretisert ytterligere, da dette skal være et levende dokument.

Planen baserer seg på klubbhåndboka og klubbens nye reviderte sportsplan, som begge vil komme ut i løpet av senhøsten 2016.

Dokumentet rommer blant annet:

  • Hva er god spillerutvikling, og hva skal til for å bli god - Hvordan kan du som trener være med på påvirke eller veiledere spillerne?
  • Hvordan skape et godt trivels- og læringsmiljø på laget?
  • Tips og råd for rammer/rutiner, regler og betingelser man kan innføre på trening, for større kvalitet og mer effektiv organisering.
  • Hvordan skape jevnbyrdighet eller differensiere?
  • Hva som skal kjennetegne alle trenere i Grei Fotball

Da dette er et interndokument er dokumentet passordbeskyttet, og det gis kun tilgang til klubbens trenere.

Ta kontakt med Treneransvarlig Sondre Moripen dersom du ikke har tilgang.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift