SF Grei

Foreldrevett

Foreldrevett

 

Grei Fotball ønsker alle foreldre, familie, venner og bekjente velkommen på kamp. En av forutsetningen for at dette blir en god opplevelse er at foreldrevettreglene overholdes. Tilskuere som ikke overholder disse, eller på annet vis oppfører seg på en måte som ikke er i tråd med Grei Fotballs retningslinjer, vil ikke være ønsket på kamp. Det er viktig å skape en bevissthet hos foreldrene/tilskuerne, og foreldremøter er en god arena for å skape og vedlikeholde denne bevisstheten, og ta stadig opp plakaten om foreldrevett:

  1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
  2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
  3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
  4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og FP.
  5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
  6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
  7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller, og husk at også du skal opptre som et forbilde!
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift