SF Grei

Spilledager 2019

Spilledager 2019

Alle kamper i ungdoms- og seniorfotballen har faste kampdager hver sesong. Enkelte unntak gjøres, men majoriteten av kampene i en divisjon spilles på samme dag gjennom hele sesongen. Under finnes oversikten over kampdager for sesongen 2017, som er svært viktig å ha oversikt over før lagpåmelding i januar. Dette også for sikre god flyt mellom lag i samme aldersklasse og på tvers av aldersklasser, der flere spiller kamper for mer enn ett lag i løpet av en uke. I barnefotballen forholder nivåene og aldersklassene seg som oftest til en primærdag mellom mandag og torsdag, men det er noe større variasjon i spilledager her.

Nivået man melder seg på skal alltid være klarert og godkjent av klubben i forkant av påmelding.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift