SF Grei

Prøvespill/hospitering

Prøvespill/hospitering

Rutiner for prøvespill/hospitering hos Grei Fotball - Alle trenere/lagledere og spillere/foresatte må kjenne til dette:

De gangene det er spillere fra andre klubber som ønsker å prøvespille og/eller melde overgang til Grei Fotball, gjelder følgende:

  • Spiller/foresatt informerer egen klubb om dette, som deretter tar kontakt med Grei Fotball for videre godkjennelse.
  • Før det foreligger en skriftlig tillatelse fra spillerens klubb har ingen lag i Grei Fotball anledning til å tilby spilleren hverken trening eller deltakelse på andre aktiviteter i regi av lag eller klubb.
  • Dette gjelder blant annet pga. forsikring, men også fordi klubben vil kunne motta bøter dersom det blir rapportert at Grei Fotball benytter spillere som ikke er spilleberettiget i trening/kamp og/eller det ikke foreligger skriftlig kontakt mellom klubbene. Vi skal opptre ordentlig overfor alle andre klubber.

​Merk: Forespørsel/henvendelser fra andre klubber skal alltid sendes til fotball@grei.no, avtaler kan ikke gjøres mellom trenere eller trenere/spillere. Det er kun klubben som har myndighet til å gi tillatelse til prøvespill/hospitering

De gangene det er spillere som i Grei Fotball som ønsker trening eller hospitering med annen klubb gjelder følgende:

  • Spilleren/foresatt tar kontakt med spillerens trener
  • Trener tar kontakt med treneransvarlig i Grei Fotball
  • Treneransvarlig tar kontakt med den aktuelle klubben

Retningslinjer for overganger finnes her

Utover de nevnte retningslinjene gjelder følgende regler for overganger innenfor NFF (utdrag fra NFFs Overgangsreglement):

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift