Medlemskontingent 2018 er sendt ut!

Siden slutten av april har det blitt sendt ut faktura for medlemskontingent via epost. Noen har også fått første faktura på VIPPS. Purringer sendes ut til alle som ikke betaler innen fristen.

Medlemskontingent for 2018 sendes ut til alle aktive medlemmer i SF Grei. Dette er en avgift som alle aktive medlemmer må betale for å kunne delta på aktiviteter i regi av SF Grei. Ønsker man å endre et medlemskap, f.eks. ved å opprette et støtte- eller familiemedlemskap, ta kontakt på post@grei.no.

Se tabellen under for mer info. 

Alder

Medlemsavgift

Kommentar

Aktiv utøver t.o.m. det året medlemmet fyller 16 år

350 kr

Gjelder alle medlemmer

Aktiv utøver f.o.m det året medlemmet fyller 17 år og oppover

450 kr

Gjelder alle medlemmer

Familiekontingent for utøvere, foreldre og søsken

700 kr

Betinger at et av de registrerte familiemedlemmene er 20 år eller yngre

Passivt medlem – «Støttemedlem»

250 kr

 

Treningstider

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift