Innkalling til ekstraordinært årsmøte i SF Grei - 27. september kl. 19.00

Ekstraordinært årsmøte i SF Grei - torsdag 27. september kl. 19.00 (Storsalen) - agenda:

  • Godkjenne stemmeberettigede.
  • Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
  • Velge dirigent, referent og 2 personer til å underskrive protokollen sammen med dirigenten.
  • Valg av ny leder i SF Grei.
  • Valg av styremedlem i SF Greis hovedstyre.
  • Valg av medlemmer i fotballgruppas styre.
  • Fusjon/samarbeid SF Grei/Grei Kvinner Elite.

​Alle medlemmer av SF Grei ønskes velkommen.

Saksdokumenter gjøres tilgjengelig ved henvendelse til post@grei.no.

Treningstider

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift